I Komunia Święta

Jezus mówi: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. 
Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki… 
Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne… trwa we Mnie, a Ja w nim” 
(J 6, 51. 54. 56)

Zapisy dziecka do Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii w kancelarii parafialnej.

Warunki, jakie stawia nasza parafia rodzicom i dzieciom przygotowującym się do Pierwszej Spowiedzi i Pierwszej Komunii Świętej:

  • w każdą niedziele (o godz. 10.00) i święto nakazane uczestniczyć razem z dzieckiem we mszy świętej, 
  • pomagać dziecku w przyswojeniu sobie obowiązującego materiału z Katechizmu i zaliczyć zadany w szkole podstawowej materiał,
  • systematycznie brać udział w spotkaniach wyznaczonych przez osobę odpowiedzialną za przygotowanie do Pierwszej Komunii, 
  • w miarę możliwości uczestniczyć z dzieckiem w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent), Drodze Krzyżowej (Wielki Post), nabożeństwach majowych (maj), 
  • wspierać dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia, 
  • współpracować z osobą prowadzącą w parafii przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej, 
  • po Komunii pomóc dziecku w stroju komunijnym uczestniczyć w mszy świętej i procesji Bożego Ciała.