Małżeństwo

I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela»” (Mt 19, 3-6)

Przed zawarciem związku należy dostarczyć następujące dokumenty:

  • Świadectwo chrztu do ślubu (z informacją o przyjętym sakramencie bierzmowania) dokument ważny 6 m-cy!

Data i miejsce przyjęcia I Komunii św.

  • Zaświadczenie ukończonego kursu przedmałżeńskiego.
  • Ostatnie świadectwo religii.
  • Dowód osobisty (do wglądu).
  • Zaświadczenie z USC stwierdzające brak przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego (dokument ważny 6 m-cy).
  • W przypadku wdowców – metryka śmierci współmałżonka.
  • Narzeczeni zgłaszają się na pierwsze spotkanie razem do Kancelarii najpóźniej 3 miesiące przed datą zawarcia związku małżeńskiego.
  • Jeśli żaden z narzeczonych nie jest z naszej parafii należy także dostarczyć pozwolenie na ślub z jednej z parafii któregoś z narzeczonych.