Parafialny Zespół Caritas

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 <-KLIK

Rekolekcje 23-26 11 2023 <-KLIK

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)
<-KLIK


Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze powstał w lutym 2016 roku. Zespół ma swoją siedzibę w budynku parafii przy ul. Obywatelskiej 1.

Struktura PZC św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze

Przewodniczący: ks. Robert Patro

Zastępca przewodniczącego: Faustyna Wiertelak

Skarbnik : Janina Krawczyk

PZC tworzy gruma 10 wolontariuszy, który podejmują stałą troske o potrzebujących w parafii. Biuro i magazyn pomocy jest otwarty w każdy czwartek od 19:00 do 20:00. W każdą trzecią niedzielę miesiąca po Mszy św. wieczornej odbywa się spotkanie organizacyjno-formacyjne PZC.

PZC św. Stanisława Kostki uczestniczy i prowadzi następujące akcje:

1)      Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej FEAD 2016

2)      Grono Wsperających Ubogich

3)      Dział pomocy doraźnej (drobne zapomogi, żywność, chemia, opłaty itp.)

4)      Rodzina – rodzinie na święta

5)      Konsultacje i rozmowy

Bazę materialną PZC tworzy jedno pomieszczenie biurowe i dwa magazyny.

W roku 1998 Biskup Diecezjalny Adam Dyczkowski nadał pierwszy wzór statutu dla Parafialnych Zespołów Caritas.

Od 26 maja 2011 roku w Krajowy Rejestr Sądowym został wpisany nowy Statut Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, zawierający  fundamentalną zmianę dotyczącą podstaw prawnych obopólnego współistnienia. Dotychczas PZC były jednostkami organizacyjnymi Caritas diecezjalnej, natomiast aktualnie  wchodzą w strukturę parafii. Zmiana ta jest konsekwencją  dostosowania Statutu Caritas do przepisów Prawa Kanonicznego, na mocy którego właśnie proboszcz jest zobowiązany do otaczania szczególną troską swoich parafian, szczególnie chorych, cierpiących i biednych, oraz ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Nowe rozwiązania przyczyniły się do większej samodzielności Parafialnych Zespołów Caritas oraz do rozwoju oddolnych inicjatyw.