Bierzmowanie

„Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, 
w którym możemy wołać: Abba, Ojcze” ( Rz 8, 14-15)

Zapisy kandydatów do sakramentu bierzmowania w naszej parafii prowadzi ks. Łukasz. Kandydat – uczeń klasy II gimnazjum zgłasza się wraz z rodzicem/opiekunem po mszy św. wieczornej. 

Kandydat do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania zobowiązuje się do wypełnienia następujących warunków:

1.     W każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej,

2.      Regularnie przystępować do Sakramentu Pokuty,

3.     Sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej i zaliczyć obowiązujący materiał z Katechizmu,

4.     Systematycznie brać udział w Mszach Świętych i spotkaniach w grupach wyznaczonych przez osobę odpowiedzialną za przygotowanie do Bierzmowania,

5.     Uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent), rekolekcjach wielkopostnych, Drodze Krzyżowej (Wielki Post), nabożeństwach majowych (maj)

6.     Odpowiedzialnie zachowywać się w kościele i na spotkaniach

7.     W terminie wyznaczonym przez osobę odpowiedzialną za przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania należy dostarczyć wyciąg z Aktu chrztu (Ad sacra) z parafii, w której kandydat był ochrzczony. Potwierdzenie chrztu jest warunkiem koniecznym do przyjęcia Bierzmowania.