Homilie i kazania

Głoszone są we wszystkie niedziele, święta nakazane oraz w dni powszednie Adwentu i Wielkiego Postu. Okolicznościowe kazania głoszone są także podczas Nabożeństwa Gorzkich Żali i na Nabożeństwach Majowych