Kancelaria Parafialna

Kodeks Prawa Kanonicznego (dalej KPK) w kanonie 535 §1 stanowi: „W każdej parafii należy prowadzić księgi parafialne, a mianowicie ochrzczonych, małżeństw, zmarłych oraz inne, zgodnie z przepisami Konferencji Episkopatu lub diecezjalnego. Proboszcz ma czuwać nad tym, by księgi były właściwie spisywane i przechowywane”.

BIURO KANCELARII

Kancelaria w naszej parafii czynna jest: 

Środa od 19:15 do 20:15

Świadectwa metrykalne w naszej parafii są wydawane dla osób ochrzczonych po 1 sierpnia 2009 roku. Wcześniejsze księgi przechowywane są w archiwum parafii pw. św. Brata Alberta w Zielonej Górze, ul. Źródlanej lub w parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze, ul. Chrobrego.

ARCHIWUM PARAFIALNE

KPK, 535 § 4: Każda parafia winna mieć własny depozyt dokumentów czyli archiwum, w którym należy przechowywać księgi parafialne, łącznie z listami biskupów oraz innymi dokumentami, których zachowanie jest konieczne lub pożyteczne.

Archiwum naszej parafii zostało utworzone w dniu erekcji parafii czyli 1 sierpnia 2009 roku. Od tego czasu w archiwum parafialnym przechowywane są księgi parafialne i inne dokumenty związane z funkcjonowaniem parafii.

Zasób archiwum parafialnego: 

1. Księga korespondencji: pism przychodzących i wychodzących z kancelarii

2. Księga ochrzczonych od 2009 –

3. Księga bierzmowanych od 2010 –

4. Księga zapowiedzi przedślubnych od 2010 –

5. Księga ślubów od 2011 –

6. Protokoły przedślubne od 2009 –

7. Księga zmarłych od 2009 –

8. Księga ogłoszeń duszpasterskich od 2009 –

9. Księga intencji mszalnych od 2009 –

10. Księga renowacji Najświętszego Sakramentu

11. Kronika parafialna

12. Księga celebransów

13. Księga chorych

14. Księga trzeźwości

15. Księga finansowa

16. Księga I Komunii świętej

17. Księga uczestników katechez dla rodziców i chrzestnych

18. Księga absolwentów

Dokumenty i zarządzenia:

1. Stolicy Apostolskiej

2. Episkopatu Polski

3. Biskupa Diecezjalnego

4. Kurii Diecezjalnej

5. Sądu Diecezjalnego

6. Dziekana Dekanatu

Pisma urzędowe:

1. Ecclesiastica

2. Pismo Okólne

Pomoce duszpasterskie:

1. Obrona życia

2. Instrukcje