Litania do świętego Stanisława Kostki

Kyrie elejson – Chryste Elejson, Kyrie elejson

Chryste usłysz nas – Chryste wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami

Święta Trójco jedyny Boże – zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo – Królowo wyznawców – módl się za nami

Święty Stanisławie, gorliwy w służbie Bożej – módl się za nami

Święty Stanisławie, wierny wyznawco Chrystusa – módl się za nami

Święty Stanisławie, wielki czcicielu Najświętszego Sakramentu – módl się za nami

Święty Stanisławie, wierny synu Maryi Panny – módl się za nami

Święty Stanisławie, zwycięzco samego siebie – módl się za nami

Święty Stanisławie, panujący nad swymi popędami – módl się za nami

Święty Stanisławie, gorliwy w wypełnianiu powołania – módl się za nami

Święty Stanisławie, mężny wśród przeciwności – módl się za nami

Święty Stanisławie, zwycięzco złych mocy – módl się za nami

Święty Stanisławie, wzorze skromności i czystości – módl się za nami

Święty Stanisławie, wzorze miłości rodziców – módl się za nami

Święty Stanisławie, przykładzie posłuszeństwa – módl się za nami

Święty Stanisławie, wzorze pilności i pracowitości – módl się za nami

Święty Stanisławie, ozdobo życia zakonnego – módl się za nami

Święty Stanisławie, łaską dobrej modlitwy przez Boga obdarowany – módl się za nami

Święty Stanisławie, któryś wierny powołaniu trudną podróż odbył – módl się za nami

Święty Stanisławie, którego także czas wypoczynku do Boga zbliżał – módl się za nami

Święty Stanisławie, w chorobie Ciałem Chrystusa nakarmiony – módl się za nami

Święty Stanisławie, któryś błogosławioną śmierć swoją przepowiedział – módl się za nami

Święty Stanisławie, którego świętość znana jest na całym świecie – módl się za nami

Święty Stanisławie, któryś imię Polski na całym świecie rozsławił – módl się za nami

Święty Stanisławie, któryś Ojczyznę nasz w niebezpieczeństwach ratował – módl się za nami

Święty Stanisławie, patronie młodzieży polskiej – módl się za nami

Święty Stanisławie, wielki synu Mazowsza – módl się za nami

Abyśmy z Bogiem i ludźmi w przyjaźni żyli – uproś nam u Boga

Abyśmy wolę Bożą wiernie wypełniali – uproś nam u Boga

Abyśmy cnoty Twe naśladowali – uproś nam u Boga

Abyśmy pokusy szatana, świata i ciała zwyciężali – uproś nam u Boga

Abyśmy bez sakramentów świętych z tego świata nie zeszli – uproś nam u Boga

Abyśmy zbawienia wiecznego dostąpić mogli – uproś nam u Boga

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami

K: Prostymi drogami przeprowadził Pan sprawiedliwego

W: I ukazał Mu Królestwo Boże

Módlmy się:

Boże, który wśród wielu cudów swej mądrości w młodym nawet wieku udzielasz łaski dojrzałej świętości, spraw prosimy, abyśmy za przykładem św. Stanisława gorliwie czas pracą wypełniając zdążali do wiekuistego zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.