Ochrona Małoletnich 

Informujemy, że w naszej parafii w dniu 03.07.2024r został wprowadzony dokument „Standardy Ochrony Małoletnich”, w którym zawarta jest polityka ochrony małoletnich, jak i osób dorosłych przebywających na terenie parafii. Z dokumentem można zapoznać się na stronie internetowej parafii, jak i w wersji drukowanej wyłożony będzie do wglądu w zakrystii. W związku z wejściem w życie Standardów w parafii powołany został Zespół do spraw Prewencji, w jego skład wchodzą między innymi osoby zaufane, do których można zgłaszać naruszenie standardów w parafii lub zaistnienie incydentów przemocy.

Zespół do spraw Prewencji:

1. Proboszcz ks.Robert Patro

2. Ewelina Gajos

3. Katarzyna Gazińska

4. Elżbieta Kozakiewicz

5. Anna Kobylińska

6. Tomasz Kucharski

7. Adrianna Włodarczyk

Osobami zaufanymi są:  

Pani Adrianna Włodarczyk tel. 607 145 002

Pani Elżbieta Kozakiewicz tel. 608 764 455

Do Pobrania: