Projekt Centrum Sąsiedzkie

Centrum Sąsiedzkie Obywatelska 1 

Parafia uzyskała dofinansowanie projektuCentrum Sąsiedzkie Obywatelska 1.  Projekt będzie realizowany wspólnie z Parafią i jej mieszkańcami. Jego głównym celem jest aktywizacja społeczności lokalnej w zakresie realizacji wspólnej inicjatywy – zmiany środowiska lokalnego. Nadrzędnym naszym działaniem będzie utworzenie wspólnymi siłami mieszkańców  lokalnego miejsca spotkań i rekreacji – w miejscu niezagospodarowanego terenu zielonego przy krzyżu.

W okresie realizacji projektu tj. od czerwca do sierpnia realizować będziemy następujące działania:
1.    Konkurs na projekt skrzynki ogrodniczej: kwiatowej/warzywnej: czerwiec 2018: działanie dedykowane dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym wraz z wsparciem rodziców/opiekunów, dowolna technika plastyczna. Najciekawsze pomysły zostaną nagrodzone, wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy – ogłoszenie o konkursie poniżej.

2.  Przygotowanie terenu zielonego i skrzynek ogrodniczych: czerwiec-lipiec 2018: teren wspólnej rekreacji musi być przygotowany infrastrukturalnie. Przy zaangażowaniu mieszkańców teren pod miejsce rekreacji zostanie oczyszczony i wyrównany zaś gleba będzie rekultywowana m.in. poprzez nałożenie ziemi ogrodniczej. Uwieńczeniem prac będzie położenie trawy, przygotowanie grządek ogrodowych i postawienie grilla. Już teraz zapraszamy mieszkańców z pasją ogrodniczą do działań związanych z przygotowaniem terenu. W najbliższy wtorek 5.06.2018 i czwartek 7.06.2018  po mszy wieczornej oczyszczamy teren przy krzyżu, każda para grabi, motyk, rękawic ogrodniczych i chęci do działania mile widziana.

3. Pikniki Centrum Sąsiedzkiego: czerwiec – sierpień 2018, Pikniki będą aktywną formą spędzania wolnego czasu, przewidujemy rodzinne kocykowanie z maluszkami, gry                           i zabawy na świeżym powietrzu oraz poczęstunek – animacje prowadzone przez lokalnych mieszkańców

4.   Animacje Sąsiedzkie: lipiec – sierpień 2018: Zajęcia prowadzone przez lokalnych mieszkańców m.in. dla dzieci i seniorów. Każdy z chętnych mieszkańców będzie mógł podzielić się swoją pasją m.in. ogrodniczą, przyrodniczą, sportową itd.

Będziemy informować Mieszkańcy o aktualnym harmonogramie zajęć w siedzibie Parafii oraz na stronie i profilu Facebook.

Działanie realizowane w ramach projektu Centrum Sąsiedzkie Obywatelska 1 dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze.

Konkurs plastyczny OSIEDLOWA GRZĄDKA NA OBYWATELSKIEJ 1

Organizator konkursu: PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. SW. STANISŁAWA KOSTKI W ZIELONEJ GÓRZE

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży od 3 do 12 lat wraz z całymi Rodzicami. Zachęcamy do wspólnego tworzenia/projektowania OSIEDLOWEJ GRZĄDKI NA OBYWATELSKIEJ 1.
Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy wykonać pracę plastyczną pokazującą grządkę ogrodową. Grządka może mieć charakter warzywny, kwiatowy, kwiatowo-warzywny uwzględniająca dostępne   w kraju gatunki roślin. Wykonane prace będą inspiracją do tworzonych w wakacje grządek  w powstającym  Centrum Sąsiedzkim Obywatelska 1 przy budynku Kościoła.

Praca plastyczna może zostać wykonana przez dziecko wraz z Rodziną dowolną techniką (rysunek, malunek, wycinanka, model z plasteliny itp.) z dowolnych materiałów w formacie max. A3, wysokość max. 50cm.

Kryteria oceny
1. Oryginalność pomysłu, własny projekt, innowacyjność.
2. Estetyka pracy i wkład pracy uczestnika wraz z wsparciem Rodziny.
3. Użycie materiałów przyjaznych środowisku, materiałów z recyklingu.
4. Walory przyrodnicze – różnorodność.

Termin złożenia prac: do 17 czerwca 2018 po Mszy o 10:00,ZAKRYSTIA.                                                                    
Prosimy aby do każdej pracy załączona była KARTA ZGŁOSZENIOWA wraz z Oświadczeniami.                  
Wersja papierowa do pobrania w przedsionku Kościoła lub w wersji elektronicznej 
Regulamin konkursu 

Ogłoszenie wyników konkursu 24 czerwca 2018r., na Mszy o 10. Nagrodzone prace będą wystawione na mini wernisażu parafialnym.