Rekolekcje Caritas 24-26 11 2023

🌿❤️W dniach 24-26 listopada 2023r. w Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie odbyły się rekolekcje dla Parafialnych Zespołów Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej🌿❤️

🙏Rekolekcje głosił ks. Norbert Lasota 👍

📍Oparł swoje rozważania o Słowo Boże z Ewangelii św. Jana 4, 4-26 spotkanie Jezusa z Samarytanką. Ks. rekolekcjonista zauważył, że Samaria dla Żydów była obszarem niewiary, jednak Jezus miał w sobie wewnętrzny przymus pójścia do Samarytan.

📍Samaria to nie tylko kraina geograficzna, to również pokłady braku wiary i bałwochwalstwa w nas. Zadajmy sobie pytanie czy widzimy w sobie Samarię.

📍Niewiara jest w nas, jednak Jezus ma przymus wejścia do Samarii naszego serca. Chce zagościć tam, gdzie się poddaliśmy, gdzie nie mamy siły wstać.

📍Każda trudność w naszym życiu może być okazją do spotkania z Bogiem i z drugim człowiekiem, do zawołania: Daj mi pić !

📍Jeżeli nie zobaczymy głodu i ubóstwo w sobie, nie będziemy mogli pomagać innym.

Papież Franciszek prosi byśmy byli kościołem wychodzącym do spragnionych, byśmy rozpoznawali ich pragnienia i je zaspakajali, przede wszystkim pragnienie miłości, nadziei, akceptacji. By tak się stało powinniśmy być gotowi jak Jezus na podróż do Samarii.

📍Musimy mieć wewnętrzny przymus pójścia do tych, którzy są na marginesie, zatopieni w samotności.

📍Często droga do grzechu ma swój początek w samotności. Samarytanka przychodzi do studni w samo południe z pustym dzbanem, jest niezwykle samotna.

📍Pusty dzban symbolizuje puste serce. Tylko Jezus może je napełnić długotrwale, wlać w nie wodę żywą.

📍I właśnie to jest najważniejszym powodem przyjazdu na rekolekcje: dać Panu możliwość wlania Ducha Świętego w nasze wnętrze, byśmy mogli dalej rozdawać Go pragnącym braciom.

🙏Czas formacji jest niezwykle cennym doświadczeniem Boga i drugiego człowieka.🙏