Rekolekcje Wielkopostne i Adwentowe

Wielki Post i Adwent to czas, w którym w naszej parafii przeżywamy rekolekcje. Kanon 770 Kodeksu Prawa Kanonicznego stanowi: „Proboszczowie zgodnie z zarządzeniem biskupa diecezjalnego powinni w pewnych okresach organizować to przepowiadanie, które nazywa się rekolekcjami i świętymi misjami”.

Propozycje tematów rekolekcji i samych rekolekcjonistów omawiamy na Parafialnej Radzie Duszpasterskiej.