Ogłoszenie daty Wielkanocy i innych świat ruchomych

ANUNCJACJA

Wiedzcie, bracia najdrożsi, że dzięki łaskawości Bożej, tak, jak uradowaliśmy się z Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa, tak też ogłaszamy wam radość Zmartwychwstania tegoż naszego Zbawiciela.
Dnia dwudziestego drugiego lutego będzie Środa Popielcowa i początek Wielkiego Postu.
Dnia dziewiątego kwietnia Uroczystość Paschy Pana naszego Jezusa Chrystusa z radością celebrować będziecie.
Dnia dwudziestego pierwszego maja będzie Wniebowstąpienie Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Dnia dwudziestego ósmego maja – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
Dnia ósmego czerwca – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.
Dnia trzeciego grudnia – pierwsza niedziela Adwentu Pana naszego Jezusa Chrystusa, któremu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.