Żywy Różaniec (4 Roże)

Historia Stowarzyszenia Żywego Różańca

Od połowy XIX wieku najbardziej popularną różańcową wspólnotę modlitewną stanowi Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone przez Paulinę Jaricot (1799–1862) w Lyonie w roku 1826. „Najważniejszą… rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich” – napisała wtedy. Każdy człowiek może znaleźć w ciągu dnia kilka minut, aby odmówić dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę. Paulina Jaricot zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później «żywymi różami». Każda z osób tworzących piętnastkę zobowiązywała się do odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiają codziennie cały różaniec.

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:

  1. W dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
  2. Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
  3. Ofiarowania Pańskiego (2 II),
  4. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
  5. Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
  6. Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
  7. W święto Królowej Różańca świętego,
  8. W święto Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).