Wspomóż nas

Złóż ofiarę online klikając na wybraną cegiełkę

lub wykonaj przelew bezpośrednio na konto parafialne

Numer konta parafii p.w. Św. Stanisława Kostki

Bank PEKAO SA I O. w ZIELONEJ GÓRZE  83 1240 2018 1111 0010 2604 4137
Kod Swift / BIC: PKOPPLPWKażdy z nas, kto chce pomóc finasowo naszej świątyni, może, zgodnie z przepisami podatkowymi,  przekazać darowiznę na cele kultu religijnego w kwocie stanowiącej do 6% swojego dochodu.

Kto może skorzystać z ulgi na cele kultu religijnego?
Z ulgi tej mogą skorzystać podatnicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, którzy osiągają przychody z tytułu umów zlecenia, o dzieło, a także ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych.

Co trzeba zrobić, aby taką darowiznę odliczyć? 

Aby odliczyć omawianą darowiznę należy w  załączniku PIT-0 wpisać kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane identyfikujące obdarowanego. 

Jak prawidłowo ustalić wysokość darowanej sumy pieniędzy? 

Wysokość darowizny pieniężnej ustala się na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.


Czy istnieje górny limit takiego odliczenia? 

Ustawa przewiduje górny limit odliczenia i  nie może on przekroczyć kwoty stanowiącej 6% dochodu osiągniętego w ciągu roku podatkowego.